software
pro biometrický
podpis dostanete
opravdu kamkoli
signoSign/2

signoSign/2 je software,  který umožňuje podepisovat elektronické dokumenty vlastnoručním podpisem prostřednictvím padů. signoSign/2 vychází z úspěšné verze softwaru signoSign společnosti Signotec GmbH.

Software signoSign/2 je plně funkčním softwarem, který lze uživatelsky snadno instalovat na pracovní stanice a  nabízí níže popsané funkcionality.

Tam, kde je to účelné, je rovněž možné signoSign/2 zahrnout a integrovat do rozsáhlých řešení, která jsou budována s cílem omezit dokumenty v listinné podobě.

V případě, že nevznikají dokumenty v listinné podobě, není nutná jejich digitalizace, což má za následek zrychlení firemních procesů, okamžitý přístup k informacím uloženým v elektronických dokumentech a snadné vyhledávání v obsahu takto podepsaných dokumentů. Odpadají náklady na digitalizaci, klasickou archivaci dokumentů i náklady související s přepisem. Eliminuje se riziko možných chyb při přepisu dokumentů. Rozdíl v procesech ve zpracování dokumentů klasickým způsobem a prostřednictvím biometrického podpisu viz níže.

Podobnou funkcionalitu jako signoSign/2 lze rovněž získat prostřednictvím API softwaru, pokud bude funkcionalita biometrického podpisu implementována přímo do požadované aplikace.

Software signoSign/2 převede data z různých formátů do PDF formátu a následně data v PDF formátu umožní podepsat vlastnoručním podpisem v elektronické formě. Podpis v dokumentu má podobu obrázku, zároveň jsou uloženy jedinečné charakteristiky podpisu v tzv. digsig field, který je neoddělitelnou a neměnitelnou součástí PDF – A standard dokumentů společnosti Adobe, určených pro dlouhodobou archivaci. Dokument lze připodepsat, nelze jej však měnit, což má za následek vysokou validitu obsahu takto podepsaného dokumentu.

V případě potřeby je možné prostřednictvím auditního softwaru zkoumat pravost podpisu. Podepsané dokumenty lze ukládat v určených úložištích, odesílat mailem a pracovat s nimi v podobném režimu jako
s dokumenty v listinné podobě.

Dokumenty lze opatřit i časovým razítkem, případně elektronickým podpisem.

Software signoSign/2 je dostupný ve verzi 32 bit a 64 bit.


Certifikát TÜV naleznete v sekci Dokumentace/Certifikáty.

Certifikace
tuv
made in germany
Základní informace
Základní funkcionality software signoSign/2
+


•    Automatická nebo manuální definice místa podpisu.
•    Automatický tisk na virtuální PDF tiskárně.
•    Tisk na volně konfigurovatelných, nebo Windows standard virtuálních tiskárnách.
•    Kontrola, zda byla podepsána všechna definovaná podpisová pole.
•    Kontrola podpisů na povinných a nepovinných polích v předdefinovaných formulářích.
•    Podpora dvou současně připojených padů.
•    Možnost zobrazení více dokumentů v přehledných záložkách.
•    Možnost volby místa podpisu v těle dokumentu prostřednictvím vyznačení bloku myší.
•    Možnost vyplňování PDF formulářů.
•    Ukládání podepsaných dokumentů na síťové disky.
•    Volitelné vkládání data, času, místa a dalších informací spolu s podpisem dokumentu.
•    Podpora elektronických archivů.
•    Podpora časových razítek (RFC 3163)
•    Podpora on-line ověřování podpisů na referenční databázi podpisů (knihu podpisových vzorů).
•    Podpora dynamických formulářů.
•    Struktura a formát indexových souborů jsou volitelně individuálně nastavitelné.
•    Ukládání biometrických charakteristik v dokumentu.
•    Možnost automatického odeslání dokumentu e-mailem.
•    Automatická archivace do předem určeného úložiště.
•    Automatické rozpoznání připojeného padu.
•    Prezentace výřezu dokumentu na padu.
•    Možnost zobrazení celého dokumentu v Alpha nebo Delta padu.
•    Možnost ofocení a přiložení k dokumentu, např. identifikačních dokladů.


Bezpečnost
+

Ochranu biometrie podpisů zajišťují asynchroní RSA klíče a HASH dokumentu. U Acrobat kompatibilních dokumentů, formulářů, je možné vybrat a přiložit v případě potřeby certifikát k celému dokumentu nebo ke každé dílčí pozici podpisu. Přenos dat mezi padem a PC je díky Signotec Sigma Pad a Signotec Omega Pad bezpečný a šifrovaný. Měnit forenzní a biometrická data není možné. Pro klíčování a strukturu hodnot HASCH jsou použity standardy doporučené Bundesnetzagentur.


Certifikace
+

Software signoSign/2 je odzkoušen a certifikován nezávislou zkušebnou TÜV. Certifikát naleznete v sekci Dokumentace/Certifikáty.