schéma
fungování
biometrického
podpisu
cO JE
BIOMETRICKÝ
PODPIS
Biometrický nebo také viditelný digitální podpis je bezpečná metoda podpisu elektronických dokumentů, díky zápisu originálních a jedinečných charakteristik (rychlost, zrychlení, tlak, doba podpisu, atd.) osoby podepisující se do elektronického dokumentu.

Viditelný digitální podpis je technologie, která umožňuje podepisovat elektronické dokumenty vlastnoručním podpisem s možností následné verifikace podpisu. Podepsané elektronické dokumenty vypadají jako dokumenty v listinné podobě - akorát jsou bezpečnější, okamžitě připravěné k oběhu ve firmě či k další analýze. Viditelný digitální podpis tak urychlí a zpříjemní práci s dokumenty, jeho užívání je přirozené, bezpečné, šetří náklady a zajišťuje rychlou návratnost vložených investic. Implementace řešení viditelného digitálního podpisu je rychlá a snadná, bez nároku na speciální zaškolení uživatelů.

Pojďte společně s námi zefektivnit Vaši práci s firemními dokumenty, uspořit náklady, čas a zvýšit produktivitu práce! Nabízíme Vám standardizované a certifikovaná řešení společnosti Signotec GMBH.
line
3 DŮVODY PROČ ZAVÉST SYSTÉM
BIOMETRICKÉHO PODPISU
line
Úspora
nákladů
check mark Úspora nákladů souvisejících s vedením dokumentů v listinné podobě (tisk, distribuce, evidence, sběr, archivace)
check mark Úspora nákladů na převod dokumentů z listinné na digitální formu (přepis, skenování)
check mark Úspora času, vyšší produktivita práce (zrychlení procesů zpracování a nakládání s dokumenty)
check mark Jednoduché nasazení, bez nutnosti náročného školení uživatele
Efektivnější oběh
dokumentů
check mark Efektivní řízení práce s dokumenty (číselné řady, okamžitý přehled o množství zpracovaných a platných dokumentů, atd.)
check mark Odstranění možných nesouladů mezi papírovou a digitální formou dokumentů
check mark Elektronické dokumenty jsou kdykoli k dispozici oprávněným osobám
check mark Snadné dohledání potřebných dokumentů
check mark Snadné nastavení pravidel přístupu k dokumentům, možnost vynucení dodržování těchto pravidel a kontroly jejich dodržování
check mark Jednoduché založení knowledge base
check mark Jednoduché založení knowledge base
check mark Možnost efektivního vytěžení zájmových informací z elektronických dokumentů
check mark Dokumenty lze podepisovat i „vzdáleně“ (terminál, webový prohlížeč)
Zvýšení
bezpečnosti
check mark Naprosto jednoznačné určení podpisu (online i expost
check mark Prevence změn v dokumentech
check mark Podepsaný dokument v elektronické podobě je opatřený obrázkem podpisu - Identifikace podepsané osoby je tak pro ostatní uživatele dokumentu snadná
check mark Dokumenty podepisované technologií viditelného digitálního podpisu je možné připodepisovat libovolným množstvím podepisujících se osob
check mark Viditelný digitální podpis lze používat souběžně s elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem)