PODEPISUJTE SVOJE
DOKUMENTY NA
TABLETU ČI TELEFONU
Nepotřebujete speciální podpisové zařízení - stačí
vám váš tablet nebo telefon s běžným operačním
systémem. Díky aplikaci signoSign/mobile můžete
využívat efektivitu a bezpečnost biometrického
podpisu kdekoli.
signoSign/Universal
SW signoSign / Universal je komplexní serverové podepisovací řešení. Jeho univerzálnost je založena na podpoře podpisových padů i mobilních zařízení.

Jedno řešení pro stacionární stanice i pro mobilní nasazení:
- Pro platformu PC je možné se podepisovat přímo v internetovém prohlížeči. Podporovány jsou všechny standardní prohlížeče.
- Pro mobilní zařízení vybavené aktivním perem (Samsung Galaxy Note, iPad s Adonit perem apod) jsou k dispozici nativní klientské aplikace pro všechny platformy, které umožňují plně využít výhody pera včetně snímání tlaku. 

Podporované platformy:
- iOS,
- Android,
- Windows.


Certifikace
tuv
made in germany
Základní informace
Proces podepisování
+
1.    Webová aplikace obsahuje dokument k podpisu. Pro podepsání uživatel otevře link, který zprostředkuje zavolání podpisového serveru.
2.    Před definované rozhraní (webová služba, DB, file-systém apod.) si podpisový server stáhne dokument k podpisu do dočasného úložiště na serveru.
3.    Dokument je zobrazen (samotné pdf je pouze na serveru) v prohlížeči, či mobilní aplikaci
4.    Uživatel podepíše dokument buď kliknutím na podpisové pole, nebo si podpisové pole sám definuje.
5.    Po podepsání jsou podpisová data odeslána zpátky na podpisový server signoSign/Universal stisknutím tlačítka uložit.
6.    Tyto data jsou na serveru zkompletovány s dokumentem a podepsaný dokument je exportován zpět před definované rozhraní do webové aplikace/archivu.
Normy a standardy
+
- Uložené podpisy jsou uloženy podle následujících celosvětově rozšířených Acrobat PDF-Standarů: Podporované PDF dokumenty jsou: PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF 1.4 and 1.7. Signed in accordance with ISO standard 19005-1:2005 and ISO 32000-1:2008
- Dokumenty podepsané v signoSign/Universal tak mohou být zkontrolovány kdykoliv, kýmkoliv bez dalšího speciálního software.
- Biometrická data mohou být zpracovávána podle ISO/IEC 19794-7: Biometric data interchange formats – část 7: Signature/Sign Time Series Data.
- Advanced electronic signature according to DIRECTIVE 1999/93/EC OF EUROPEAN PARLIAMENT AND OF COUNCIL of 13th December 1999 on a Community framework for electronic signatures.
BiPRO Norm 262: Norma definující proces podepisování