schéma
fungování
biometrického
podpisu
Obecně lze konstatovat, že viditelný biometrický podpis má využití všude tam, kde jsou podepisovány
dokumenty. Jeho implementace je snadná, a to jak samotná instalace software, tak implementace
do procesů společností a úřadů. Pro základní orientaci uvádíme vybrané příklady využití viditelného
biometrického podpisu, možností je v praxi však mnohem víc.
Výhod které přináší podepisování viditelným biometrickým podpisem může využívat jak malá
kancelář, tak velká společnost, případně státní úřad.


Podepisování interních dokumentů
a dokumentů souvisejících
s provozem společnosti a úřadu
Pro potřeby řízení využívají společnosti a úřady řadu interní dokumenty, které musí být podepsány
(např. zápisy z porad, kontrolních dnů, normy, vyhlášky, interní sdělení, žádanky a další). Tyto
dokumenty jsou pak zpřístupněny zaměstnancům. Spojení viditelného biometrického podpisu
s některým typem portálu, případně s workflow, umožňuje rychlou a snadnou publikaci takových
typů dokumentů.

Viditelným biometrickým podpisem lze potvrzovat objednávky, faktury, nabídky, poptávky, předávací
protokoly, servisní protokoly a další podobné dokumenty. Často je pro tyto účely využíván scan podpisu
ve formátu obrázku, což ovšem není z hlediska bezpečnosti ideální. Biometrický podpis kromě obrázku
podpisu zahrnuje i jeho jedinečné charakteristiky, které jsou nezcizitelné, v případě nutnosti ověřitelné,
a dále je u podpisu k dispozici datum, čas a další jedinečné informace.


Podepisování dokumentů mezi
klientem a společností
Prostřednictvím viditelného biometrického podpisu je možné podepisovat jakékoli dokumenty
a formuláře, které nemají povahu správního rozhodnutí, a u kterých není vyžadován notářsky ověřený
podpis. Vzhledem k tomu lze prostřednictvím viditelného biometrického podpisu podepisovat
smlouvy mezi klientem a společností, smlouvy mezi společnostmi navzájem, dokumenty mezi úřadem
a společností a podobně. Takovými dokumenty mohou být smlouvy, předávací protokoly, dodací
listy, různé typy dohod a podobně.


Podepisování dokumentů
viditelným biometrickým
podpisem ve spojení
s elektronickým podpisem
Pokud se subjekt ve veřejné, nebo ve státní správě rozhodne spojit viditelný biometrický podpis
s klasickým elektronickým podpisem, popřípadě s časovým razítkem, získává naprosto bezpečně
podepsaný elektronický dokument, ve kterém je schopen jednoznačně spojit identitu podepisující
osoby s podepsaným dokumentem. Zároveň tak vyhoví liteře Zákona o elektronickém podpisu.
Takto podepsanými dokumenty mohou být i dokumenty mající povahu správního rozhodnutí.