software
pro biometrický
podpis dostanete
opravdu kamkoli
signoSign/Universal

SW signoSign/Universal je komplexní serverové podepisovací řešení. Jeho univerzálnost je založena na podpoře podpisových padů i mobilních zařízení. Jedno řešení tak lze používat pro stacionární stanice i pro mobilní nasazení.

Pro platformu PC je možné se podepisovat přímo v internetovém prohlížeči. Podporovány jsou všechny standardní prohlížeče.

Pro mobilní zařízení vybavené aktivním perem (Samsung Galaxy Note, iPad s Adonit perem apod) jsou
k dispozici nativní klientské aplikace pro všechny platformy, které umožňují plně využít výhody pera včetně snímání tlaku. 

Podporované platformy:
• iOS
• Android
• Windows

Certifikace
tuv
made in germany
Základní informace
Proces podepisování
+
1. Webová aplikace obsahuje dokument k podpisu. Pro podepsání uživatel otevře link, který zprostředkuje zavolání podpisového serveru.
2. Před definované rozhraní (webová služba, DB, file-systém apod.) si podpisový server stáhne dokument k podpisu do dočasného úložiště na serveru.
3. Dokument je zobrazen (samotné pdf je pouze na serveru) v prohlížeči, či mobilní aplikaci
4. Uživatel podepíše dokument buď kliknutím na podpisové pole, nebo si podpisové pole sám definuje.
5. Po podepsání jsou podpisová data odeslána zpátky na podpisový server signoSign/Universal stisknutím tlačítka uložit.
6. Tyto data jsou na serveru zkompletovány s dokumentem a podepsaný dokument je exportován zpět před definované rozhraní do webové aplikace/archivu.
Normy a standardy
+
- Uložené podpisy jsou uloženy podle následujících celosvětově rozšířených Acrobat PDF-Standarů: Podporované PDF dokumenty jsou: PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF 1.4 and 1.7. Signed in accordance with ISO standard 19005-1:2005 and ISO 32000-1:2008
- Dokumenty podepsané v signoSign/Universal tak mohou být zkontrolovány kdykoliv, kýmkoliv bez dalšího speciálního software.
- Biometrická data mohou být zpracovávána podle ISO/IEC 19794-7: Biometric data interchange formats – část 7: Signature/Sign Time Series Data.
- Advanced electronic signature according to DIRECTIVE 1999/93/EC OF EUROPEAN PARLIAMENT AND OF COUNCIL of 13th December 1999 on a Community framework for electronic signatures.
BiPRO Norm 262: Norma definující proces podepisování