Vybrané reference v ČR
reference
Společnost Air Bank využívá na svých pobočkách zařízení Signotec Sigma pad a software společnosti Signotec
pro podepisování smluvních dokumentů se zákazníky.
reference
Společnost Home Credit a.s. používá
v České republice a na Slovensku řešení společnosti Signotec GmbH.
reference
Ve společnosti Benteler Automotive se používá podpisových padů k podepisování výsledků kontrol kvality.

Dokumentů vzniká ve výrobním závodě velké množství. Legislativa zákona
o archivnictví a spisové službě a norma ISO/TS 16 949 ukládá tyto dokumenty ukládat po dobu minimálně 15 let. Díky zařízení Signo pad je možno tyto dokumenty archivovat elektronicky
bez nutnosti je tisknout.
To spoří nejen náklady na archivaci dokumentů v papírové podobě, ale dochází i k úspoře nákladů spojených s jejich přesuny do archivu.reference
Společnost Carl Zeiss vybavila své servisní techniky řešením společnosti Signotec.

Technici na svých noteboocích vyplňují různé typy protokolů a formulářů přímo
 u zákazníka. Po jejich vyplnění jsou tyto dokumenty podepsány zákazníkem a technikem prostřednictvím řešení od firmy Signotec. Následně jsou zaslány
v elektronické formě na zákazníkův e-mail a zároveň do elektronického úložiště společnosti Carl Zeiss pro archivaci.

Společnost se tím zbavila nákladů
na pořízení přenosné tiskárny a tisk a zrychlila proces archivace dokumentů.


reference
V roce 2013 zakoupila Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. 220 ks padů Signotec Sigma s podsvícením a 220 ks licencí signoSign/WEB.

Tyto licence a HW byly zakoupeny a implementovány do informačního systému spořitelny pro obchodní aktivity.


reference
Společnosti Uniqa Česká republika a Uniqa Slovenská republika instalovaly řešení biometrického podpisu signoSign Mobile 2 společnosti Signotec GmbH.

Implementace řešení byla realizována společností FSS spol. s r. o.

V rámci řešení je užíváno více než 400 podpisových padů Signotec Omega pad a
Signotec Sigma Pad.


reference
Společnost T-Mobile Česká republika instalovala zařízení Signotec Omega a software signoSign2 v síti svých značkových prodejen.

Prostřednictvím řešení Signotec jsou podepisovány smlouvy se zákazníky a další dokumenty.

Součástí řešení je využití software
pro distribuci a promítání reklamních sdělení. Ta jsou promítána na zařízeních Omega v čase, kdy neprobíhá samotné podepisování.


reference
Společnost Slovenská spořitelna používá licence signotec JAVA NATIVE API a zařízení Signotec Omega Pad.
arrow leftarrow right
Reference ve světě
referece referece referece referece referece referece
referece referece referece referece referece referece
referece referece referece referece referece referece
referece referece referece referece referece referece
referece referece referece referece referece